🔸 ۶۰۰ هزار خانوار واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن وزیر راه و شهرسازی:▫️طرح اقدام ملی مسکن برای حدود ۴۰۰ هزار نفر پیش بینی شده است، که حدود ۹۳۰ هزار نفر واجد ضوابطه اولیه بودند که بعد راستی آزمایی حدود هزار ۳۵۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. ▫️با توجه به اطلاعاتی که از سامانه […]

🔸 ۶۰۰ هزار خانوار واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن

وزیر راه و شهرسازی:
▫️طرح اقدام ملی مسکن برای حدود ۴۰۰ هزار نفر پیش بینی شده است، که حدود ۹۳۰ هزار نفر واجد ضوابطه اولیه بودند که بعد راستی آزمایی حدود هزار ۳۵۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند.

▫️با توجه به اطلاعاتی که از سامانه وزارت رفاه استخراج کردیم، ۶۰۰هزار خانوار واجد شرایط دریافت ودیعه مسکن هستند.

▫️خانواده های ۵ نفر، خانه اولی‌ها، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کسانی که امسال ازدواج کرده اند جزء اولویت دریافت ودیعه مسکن هستند.

▫️مبلغ ودیعه در تهران ۵۰ میلیون تومان در سایر کلان شهرها ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.