🌧موج جدید بارشی از اواسط هفته، شمال غرب و جنوب غرب کشور را فرا می گیرد. 🌧بارش برف و باران در نوار شمالی و جنوب غرب از روز دوشنبه دوباره آغاز می شود. 🌧این موج نسبت به موج قبل، ضعیف تر و کم دامنه تر خواهد بود‌‌. 🌡کاهش دما از آخر هفته ملموس خواهد شد🌧احتمال […]

🌧موج جدید بارشی از اواسط هفته، شمال غرب و جنوب غرب کشور را فرا می گیرد.

🌧بارش برف و باران در نوار شمالی و جنوب غرب از روز دوشنبه دوباره آغاز می شود.

🌧این موج نسبت به موج قبل، ضعیف تر و کم دامنه تر خواهد بود‌‌.

🌡کاهش دما از آخر هفته ملموس خواهد شد
🌧احتمال نفوذ موج گسترده بارشی از آخر هفته وجود دارد