🔸خواستگاری به سبک ازدواج اجباری! ▫️انتشار طرح یکی از نمایندگان سابق مجلس درباره طرح ازدواج اجباری پس از ۲۸ سالگی و مصادره شدن یک ربع از درآمد فرد در صورت عدم ازدواج، سوژه انتشار کارتونی از فیروزه مظفری در خبرآنلاین شد.

🔸خواستگاری به سبک ازدواج اجباری!

▫️انتشار طرح یکی از نمایندگان سابق مجلس درباره طرح ازدواج اجباری پس از ۲۸ سالگی و مصادره شدن یک ربع از درآمد فرد در صورت عدم ازدواج، سوژه انتشار کارتونی از فیروزه مظفری در خبرآنلاین شد.