🔸تامین خدمات برای مردم تعطیل نمی‌شود سعید نمکی وزیر بهداشت:▫️در اعمال محدودیت قصد مزاحمت برای کسی و تعطیلی کسب و کارها را نداریم، در هر شرایطی تامین خدمات برای مردم تعطیل نمی‌شود. ▫️طولانی شدن حضور این بیماری، مهلک‌ترین آفت برای اقتصاد، مسائل سیاسی، اجتماعی کشور است اما با این حال، جزو نخستین کشورهایی بودیم که […]

🔸تامین خدمات برای مردم تعطیل نمی‌شود

سعید نمکی وزیر بهداشت:
▫️در اعمال محدودیت قصد مزاحمت برای کسی و تعطیلی کسب و کارها را نداریم، در هر شرایطی تامین خدمات برای مردم تعطیل نمی‌شود.

▫️طولانی شدن حضور این بیماری، مهلک‌ترین آفت برای اقتصاد، مسائل سیاسی، اجتماعی کشور است اما با این حال، جزو نخستین کشورهایی بودیم که توانستیم پروتکل‌هایی را تدوین کنیم که اقتصاد کشور در کنار مدیریت بیماری کمترین آسیب را ببیند.

▫️ما باید بهینه‌ترین زمان محدودیت‌ها را اعمال کنیم و بهترین جایزه برای مدیرانی که در این عرصه خوب کار کنند، این است که وضعیت حوزه استحفاظی این مدیران از قرمز به نارنجی، از نارنجی به زرد و از زرد به سفید تبدیل شود. /ایرنا