🔸اولین پرواز فضایی فضانوردان ناسا با یه فضاپیما خصوصی ▫️اولین پرواز فضایی فضانوردان ناسا با یه فضاپیما خصوصی (SpaceX Falcon ۹) به ایستگاه فضایی پرتاب شد./ میزان

🔸اولین پرواز فضایی فضانوردان ناسا با یه فضاپیما خصوصی

▫️اولین پرواز فضایی فضانوردان ناسا با یه فضاپیما خصوصی (SpaceX Falcon ۹) به ایستگاه فضایی پرتاب شد./ میزان