🔸کمیته بین‌المللی گزارش‌ها را مبنی بر لغو المپیک توکیو «گمانه‌زنی محض» خواند ▫️کمیته بین المللی المپیک بار دیگر بر برنامه خود برای برگزاری المپیک توکیو در تابستان سال آینده تاکید کرد و با رد گزارش‌ها در خصوص لغو احتمالی این تورنمنت، چنین مباحثی را «گمانه زنی محض» خواند./ ایرنا

🔸کمیته بین‌المللی گزارش‌ها را مبنی بر لغو المپیک توکیو «گمانه‌زنی محض» خواند

▫️کمیته بین المللی المپیک بار دیگر بر برنامه خود برای برگزاری المپیک توکیو در تابستان سال آینده تاکید کرد و با رد گزارش‌ها در خصوص لغو احتمالی این تورنمنت، چنین مباحثی را «گمانه زنی محض» خواند./ ایرنا