شامپو ۲۰۰ میلی لیتری ۶۵ هزار تومان بررسی تغییرات قیمت شامپوهای مخصوص نوزادان و کودکان نشان می‌دهد این محصولات در ۶ماه ابتدای امسال بیش از ۳۳درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این میزان بالاتر از رشد مجاز نرخ مصوب شوینده‌هاست.

شامپو ۲۰۰ میلی لیتری ۶۵ هزار تومان

بررسی تغییرات قیمت شامپوهای مخصوص نوزادان و کودکان نشان می‌دهد این محصولات در ۶ماه ابتدای امسال بیش از ۳۳درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این میزان بالاتر از رشد مجاز نرخ مصوب شوینده‌هاست.

<div id="div_eRasanehTrustseal_87176"></div>
<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
<script>eRasaneh_Trustseal(87176, true);</script>