جاده تکاب ،تخت سلیمان تا اطلاع ثانوی در دست بهسازی می باشد حدفاصل کیلومتر ۲تا۶(ابتدای قبرستان روستای فیض آباد تا روستای قراقیه) درحال تخریب و خاکبرداری است تردد از مسیر انحرافی با حداکثر سرعت ۴۰کیلومتر بر ساعت انجام خواهد گرفتلطفا با نیروهای حاضر در مسیر نهایت همکاری را داشته و به علائم نصب شده توجه […]

جاده تکاب ،تخت سلیمان تا اطلاع ثانوی در دست بهسازی می باشد حدفاصل کیلومتر ۲تا۶(ابتدای قبرستان روستای فیض آباد تا روستای قراقیه) درحال تخریب و خاکبرداری است

تردد از مسیر انحرافی با حداکثر سرعت ۴۰کیلومتر بر ساعت انجام خواهد گرفت
لطفا با نیروهای حاضر در مسیر نهایت همکاری را داشته و به علائم نصب شده توجه فرمایید
مسیر تا اطلاع ثانوی در دست بهسازی می باشد

روابط عمومی شرکت پارس گرما پیمانکار جاده تکاب تخت سلیمان