سرماخوردگی
سرما خوردگی دشمن کوید۱۹ 12 ژوئن 2020

سرما خوردگی دشمن کوید۱۹

📡 سرماخوردگی دشمن کووید ۱۹ است؟ 🔸محققان دانشکده علوم پزشکی Duke-NUS در سنگاپور معتقدند سرماخوردگی باعث ایمن شدن بدن در برابر کروناویروس می‌شود. 🔸این محققان می‌گویند ایمنی در برابر ویروس می‌تواند تا ۱۷ سال ادامه یابد.{؟!} 🔸به عقیده این محققان سرماخوردگی حاصل از خانواده کروناویروس‌ها موسوم به بتاکروناویروس‌ها باعث می‌شود تا فرد مبتلا به کرونا{کووید-۱۹} […]