نماینده مجلس:▫️مهمترین مشکل مملکت ما در قدم اول، اختلاف‌های داخلی خودمان است. ▫️همه ما مقصر هستیم زیرا طوری رفتار کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی است. ▫️به جای اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه‌حل ارائه دهیم، با مردم صادقانه صحبت کنیم و اشتباهاتمان را بپذیریم، همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم. ▫️راه‌حل‌هایی که ممکن […]

نماینده مجلس:
▫️مهمترین مشکل مملکت ما در قدم اول، اختلاف‌های داخلی خودمان است.

▫️همه ما مقصر هستیم زیرا طوری رفتار کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی است.

▫️به جای اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه‌حل ارائه دهیم، با مردم صادقانه صحبت کنیم و اشتباهاتمان را بپذیریم، همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم.

▫️راه‌حل‌هایی که ممکن است مطابق سلیقه ما و نظام نباشد را بپذیریم.

▫️حذف همگانی وضعیت را بدتر خواهد کرد و اگر با همین دست فرمان ادامه دهیم روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد./ شفقنا

<div id="div_eRasanehTrustseal_87176"></div>
<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
<script>eRasaneh_Trustseal(87176, true);</script>