▫️ماجرای دستکاری پنهانی بندهای بودجه و تغییر ردیف‌های اعتباری نهادها بدون اطلاع نمایندگان مجلس با همراهی هیات‌رییسه مجلس و کمیسیون تلفیق همچنان جنجالی‌ترین پرونده پارلمان یازدهم این روزها و البته شخص محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس است. ▫️یاران و مدافعان او و دیگر نمایندگان دخیل در این پرونده تلاش کردند چه در رسانه‌ها و […]

▫️ماجرای دستکاری پنهانی بندهای بودجه و تغییر ردیف‌های اعتباری نهادها بدون اطلاع نمایندگان مجلس با همراهی هیات‌رییسه مجلس و کمیسیون تلفیق همچنان جنجالی‌ترین پرونده پارلمان یازدهم این روزها و البته شخص محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس است.

▫️یاران و مدافعان او و دیگر نمایندگان دخیل در این پرونده تلاش کردند چه در رسانه‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی از اشتباه نمایندگان بگویند و از عملکرد خود دفاع کنند و اقدامات‌شان را نشات گرفته از مجوز پارلمان بخوانند.

▫️اما حالا علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس یازدهم بار دیگر نه‌تنها این دفاعیات را رد کرده، بلکه مروری بر مشروح مذاکرات آخرین جلسه علنی مجلس در سال ۹۹ نیز گواه بی‌اطلاعی نمایندگان از کم و کیف اتفاقات رخداده است./اعتماد