🔸اعزام بخشی از تجهیزات زرهی لشکر ۱۶ زرهی قزوین به مرزهای شمال غرب ▫️ به گزارش شیز پرس و به نقل از ایرنا تعدادی از ادوات و تجهیزات زرهی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین، به منظور تقویت و پایداری امنیت مرزهای شمال غرب کشور، به این مناطق مرزی اعزام شد.

🔸اعزام بخشی از تجهیزات زرهی لشکر ۱۶ زرهی قزوین به مرزهای شمال غرب

▫️ به گزارش شیز پرس و به نقل از ایرنا

تعدادی از ادوات و تجهیزات زرهی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین، به منظور تقویت و پایداری امنیت مرزهای شمال غرب کشور، به این مناطق مرزی اعزام شد.