▫️ آژانس دارویی اروپا واکسن فایزر – بیون‌تک را برای استفاده در اتحادیه اروپا تائید کرد. ▫️رسانه‌های غربی گزارش دادند، اتحادیه اروپا ۲۰۰ میلیون دُز واکسن فایزر-بیون‌تک را به ارزش هر دُز ۱۵.۵ یورو سفارش داده است./تسنیم

▫️ آژانس دارویی اروپا واکسن فایزر – بیون‌تک را برای استفاده در اتحادیه اروپا تائید کرد.

▫️رسانه‌های غربی گزارش دادند، اتحادیه اروپا ۲۰۰ میلیون دُز واکسن فایزر-بیون‌تک را به ارزش هر دُز ۱۵.۵ یورو سفارش داده است./تسنیم