📸صندلی نانسی پلوسی، رییس مجمع نمایندگان آمریکا زیر پای هوادار ترامپ در «زمستان داغ» ایالات متحده

📸صندلی نانسی پلوسی، رییس مجمع نمایندگان آمریکا زیر پای هوادار ترامپ در «زمستان داغ» ایالات متحده