🔺کشف مکان و منبع اصلی کروناویروس ▫️محققان می‌گویند معدن موجیانگ در استان یونان ۸ سال پیش شاهد بروز کروناویروس شد و ویروس کشنده‌ای که امروز شاهد آن هستیم به ۸ سال پیش باز می‌گردد. ▫️۶ معدن‌چی به بیماری شبیه پنومونی مبتلا شده که ۳ نفرشان فوت شدند. ▫️همان ۸ سال پیش نمونه خون بیماران به […]

🔺کشف مکان و منبع اصلی کروناویروس

▫️محققان می‌گویند معدن موجیانگ در استان یونان ۸ سال پیش شاهد بروز کروناویروس شد و ویروس کشنده‌ای که امروز شاهد آن هستیم به ۸ سال پیش باز می‌گردد.

▫️۶ معدن‌چی به بیماری شبیه پنومونی مبتلا شده که ۳ نفرشان فوت شدند.

▫️همان ۸ سال پیش نمونه خون بیماران به ووهان برای بررسی ارسال شد.

🔻معدنچیان همچنین مدفوع خفاش را از این معدن زدودند.➣