🔸گام بلند سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق جهش تولید تخصیص تحول آفرین بیش از ۳۱هزارمیلیارد تومان اعتبارات عمرانی در هفته اول خرداد ▫️به منظور تسریع دراجرای طرح‌های عمرانی اولویت دار و در راستای تحقق شعار جهش‌تولید درسال جاری، دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورتخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی […]

🔸گام بلند سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق جهش تولید

تخصیص تحول آفرین بیش از ۳۱هزارمیلیارد تومان اعتبارات عمرانی در هفته اول خرداد

▫️به منظور تسریع دراجرای طرح‌های عمرانی اولویت دار و در راستای تحقق شعار جهش‌تولید درسال جاری، دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورتخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی ملی و استانی به میزان بالغ بر ٣١٢٢٠میلیارد تومان را ابلاغ کرد.

▫️این منابع شامل طرح‌های عمرانی ملی به میزان ٢١٨٠٠ ميلياردتومان، طرحهای استانی ویژه به میزان ١۶٧۴ميليارد تومان، پروژه های استانی به میزان۶٢٠٠ميليارد تومان و اعتبارات متفرقه ازجمله طرح آب‌های مرزی و طرح گرمسیری ١۵٢٠میلیارد تومان بوده است.

▫️ با پرداخت این اعتبارات تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ازجمله مصوبات سفرهای استانی رهبرمعظم انقلاب و رییس جمهور تا پایان سال به بهره برداری می‌رسند که منجربه جهش تولید و اشتغال و توسعه ملی و منطقه ای خواهد شد.

▫️بر این اساس در راستای اهداف اقتصادمقاومتی، اعتبارات مصوب طرحهایی که امسال به بهره برداری میرسندبه طور کامل تخصیص یافته است.