🔸کاهش ۱۴ درصدی مرگ‌های ترافیکی در دوران کرونا رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت بهداشت:▫️حوادث ترافیکی هشتمین علت مرگ در دنیاست که در گروه سنی کودکان، جوانان و نوجوانان که مولد جامعه هستند، اولین علت مرگ است. ▫️ از ابتدای آغاز کرونا، کاهشی در حوادث ترافیکی داشتیم. ▫️ مرگ ناشی از حوادث ترافیکی […]

🔸کاهش ۱۴ درصدی مرگ‌های ترافیکی در دوران کرونا

رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت بهداشت:
▫️حوادث ترافیکی هشتمین علت مرگ در دنیاست که در گروه سنی کودکان، جوانان و نوجوانان که مولد جامعه هستند، اولین علت مرگ است.

▫️ از ابتدای آغاز کرونا، کاهشی در حوادث ترافیکی داشتیم.

▫️ مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به میزان ۱۴ درصد و مصدومیت ناشی از این حوادث به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است. /ایسنا