به گزارش شیز پرس و به نقل از خبر گزاری فارس؛ ▫️نمکی: گرچه ممکن است جاهایی بر مواضعم بایستم و برای موضوعی چانه بزنم اما اهل ترک کردن صحنه‎ای به ضرر مردم نیستم. ▫️امروز برخی مدعی شده بودند که وزیر بهداشت تهدید کرده اگر تعطیلی از سوی دولت اعلام نشود استعفا خواهد داد.

به گزارش شیز پرس و به نقل از خبر گزاری فارس؛

▫️نمکی: گرچه ممکن است جاهایی بر مواضعم بایستم و برای موضوعی چانه بزنم اما اهل ترک کردن صحنه‎ای به ضرر مردم نیستم.

▫️امروز برخی مدعی شده بودند که وزیر بهداشت تهدید کرده اگر تعطیلی از سوی دولت اعلام نشود استعفا خواهد داد.