🔸فایزر ادعا کرده نتایج نهایی آزمایش واکسن تاثیر ۹۵ درصدی نشان داده و برای داده‌های ایمن دو ماه وقت لازم دارد و البته ظرف روزهای آینده درخواست مجوز اضطراری را از سازمان غذا و دارو خواهد کرد. 🔸فایزر که همراه با شریک آلمانی خود BioNTech SE واکسن را ساخته همچنین ادعا کرد واکسن ساخته شده […]

🔸فایزر ادعا کرده نتایج نهایی آزمایش واکسن تاثیر ۹۵ درصدی نشان داده و برای داده‌های ایمن دو ماه وقت لازم دارد و البته ظرف روزهای آینده درخواست مجوز اضطراری را از سازمان غذا و دارو خواهد کرد.

🔸فایزر که همراه با شریک آلمانی خود BioNTech SE واکسن را ساخته همچنین ادعا کرد واکسن ساخته شده با هر نژاد و سنی سازگاری داشته و هیچ عارضه جانبی عمده‌ای نداشته است و بنابراین می‌توان در تمام جهان از آن استفاده کرد.