🔸همتی: بانک مرکزی مصمم است کشور را از شر تورم مزمن خلاص کند رئیس کل بانک مرکزی:▫️بانک مرکزی مصمم است روند ۵دههٔ گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را بازتعریف کرده و به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. ▫️بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها […]

🔸همتی: بانک مرکزی مصمم است کشور را از شر تورم مزمن خلاص کند

رئیس کل بانک مرکزی:
▫️بانک مرکزی مصمم است روند ۵دههٔ گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را بازتعریف کرده و به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.

▫️بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

▫️نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و نرخ تورم در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.