▫️مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: متاسفانه چینی‌ها هر جنبنده‌ای را می‌خورند، در نتیجه به راحتی این ویروس‌ها می‌توانند با هم ترکیب شوند و یک ویروس جدید درست کنند، اصلا احتیاجی نیست که این ویروس را انسان در آزمایشگاه بسازد از نظر ویروس‌شناس‌ها به هیچ وجه این مسئله «که ویروس کرونا دست‌ساز بشر […]

▫️مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: متاسفانه چینی‌ها هر جنبنده‌ای را می‌خورند، در نتیجه به راحتی این ویروس‌ها می‌توانند با هم ترکیب شوند و یک ویروس جدید درست کنند، اصلا احتیاجی نیست که این ویروس را انسان در آزمایشگاه بسازد

  • از نظر ویروس‌شناس‌ها به هیچ وجه این مسئله «که ویروس کرونا دست‌ساز بشر است» ثابت نشده است/مجله پزشکی