🔸ظریف در لایو اینستاگرامی: ▫️بعد از دولت به دانشگاه بر می‌گردم. ▫️همچنان شانس ترامپ برای انتخاب مجدد بالای ۵۰ درصد است. ▫️ترامپ مدام اشتباه‌های جدید مرتکب می‌شود./ایسنا

🔸ظریف در لایو اینستاگرامی:

▫️بعد از دولت به دانشگاه بر می‌گردم.

▫️همچنان شانس ترامپ برای انتخاب مجدد بالای ۵۰ درصد است.

▫️ترامپ مدام اشتباه‌های جدید مرتکب می‌شود./ایسنا