📡 سرماخوردگی دشمن کووید ۱۹ است؟ 🔸محققان دانشکده علوم پزشکی Duke-NUS در سنگاپور معتقدند سرماخوردگی باعث ایمن شدن بدن در برابر کروناویروس می‌شود. 🔸این محققان می‌گویند ایمنی در برابر ویروس می‌تواند تا ۱۷ سال ادامه یابد.{؟!} 🔸به عقیده این محققان سرماخوردگی حاصل از خانواده کروناویروس‌ها موسوم به بتاکروناویروس‌ها باعث می‌شود تا فرد مبتلا به کرونا{کووید-۱۹} […]

📡 سرماخوردگی دشمن کووید ۱۹ است؟

🔸محققان دانشکده علوم پزشکی Duke-NUS در سنگاپور معتقدند سرماخوردگی باعث ایمن شدن بدن در برابر کروناویروس می‌شود.

🔸این محققان می‌گویند ایمنی در برابر ویروس می‌تواند تا ۱۷ سال ادامه یابد.{؟!}

🔸به عقیده این محققان سرماخوردگی حاصل از خانواده کروناویروس‌ها موسوم به بتاکروناویروس‌ها باعث می‌شود تا فرد مبتلا به کرونا{کووید-۱۹} دچار بیماری خفیف شود.