رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت:🔹 بر برجام مذاکره نخواهیم کرد🔹 دولت قانون مصوب مجلس را در چارچوب آیین‌نامه‌ای که تصویب کرده اجرا کرده؛ یکی از بندهای این قانون می‌گوید از ۵ اسفند از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم، خارج شویم و نظارت بر اساس پادمان خواهد بود🔹 این(قانون) اجرا شود هیچ مشکلی به […]

رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت:
🔹 بر برجام مذاکره نخواهیم کرد
🔹 دولت قانون مصوب مجلس را در چارچوب آیین‌نامه‌ای که تصویب کرده اجرا کرده؛ یکی از بندهای این قانون می‌گوید از ۵ اسفند از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم، خارج شویم و نظارت بر اساس پادمان خواهد بود
🔹 این(قانون) اجرا شود هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ نه تنها بازرسان آژانس را بیرون نمی‌کنیم که مدیرکل آژانس هم گفته می‌خواهد به تهران بیاید
‏🔹پروتکل الحاقی مرحله‌ای فراتر از‌ پادمان است؛ مقررات پادمان اجرا خواهد شد و /بازرسان آژانس هستند و نظارت خواهند کرد/ایسنا