فرمانده انتظامی شهرستان تبریز: 🔹فرد شروری که با عربده و قمه کشی باعث ایجاد رعب و وحشت در یکی از مناطق تبریز شده بود توسط پلیس دستگیر شد. 🔹متهم پس از بازداشت ضمن اظهار ندامت و پشیمانی از اقداماتش در بازجویی های پلیسی علت و انگیزه اش را از این عمل، تحریک پذیری از فضای […]

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز:

🔹فرد شروری که با عربده و قمه کشی باعث ایجاد رعب و وحشت در یکی از مناطق تبریز شده بود توسط پلیس دستگیر شد.

🔹متهم پس از بازداشت ضمن اظهار ندامت و پشیمانی از اقداماتش در بازجویی های پلیسی علت و انگیزه اش را از این عمل، تحریک پذیری از فضای مجازی اعلام کرد.