📝 تلویزیون طلوع افغانستان دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد که محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان این کشور را ترک کرد. المیادین: اشرف غنی و مشاور امنیت ملی افغانستان راهی تاجیکستان شدند / انتخاب

📝

تلویزیون طلوع افغانستان دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد که محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان این کشور را ترک کرد.

المیادین: اشرف غنی و مشاور امنیت ملی افغانستان راهی تاجیکستان شدند / انتخاب