♦️تقسیم علائم کروناویروس به ۶ گروه 🔹این شش گروه یا «خوشه» شامل این موارد می‌شوند: 🔹خوشه ۱: عمدتا دارای علائم دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرفه به همراه درد عضله. حدود ۱.۵ درصد از این بیماران نیاز به کمک تنفسی پیدا کرده و ۱۶ درصدشان یک یا دو بار به بیمارستان مراجعه کرده بودند. این گروه […]

♦️تقسیم علائم کروناویروس به ۶ گروه

🔹این شش گروه یا «خوشه» شامل این موارد می‌شوند:

🔹خوشه ۱: عمدتا دارای علائم دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرفه به همراه درد عضله. حدود ۱.۵ درصد از این بیماران نیاز به کمک تنفسی پیدا کرده و ۱۶ درصدشان یک یا دو بار به بیمارستان مراجعه کرده بودند. این گروه شایع‌ترین خوشه علائم بودند و ۴۶۲ بیمار را شامل می‌شدند.
🔹خوشه ۲: عمدتا علائم دستگاه تنفسی فوقانی به همراه توالی بیشتر نخوردن وعده‌های غذایی و تب. ۴.۴ درصد از افراد این گروه به کمک تنفسی نیاز پیدا کرده بودند و ۱۷.۵ درصدشان دست کم یک بار مراجعه به بیمارستان داشتند.
🔹خوشه ۳: علائم گوارشی مانند اسهال، بدون علائم چندان دیگر جسمی. فقط ۳.۷ درصد بیماران این گروه نیاز به کمک تنفسی پیدا کرده و تقریبا ۲۴ درصدشان دست کم یک بار به بیمارستان مراجعه کرده بودند.
🔹خوشه ۴: نشانه‌های اولیه خستگی شدید، درد مداوم قفسه سینه و سرفه. ۸.۶ درصد بیماران این گروه نیاز به حمایت تنفسی پیدا کردند و ۲۳.۶ درصد دست کم یک بار مراجعه بیمارستانی داشتند.
🔹خوشه ۵: گیجی، غذا نخوردن و خستگی شدید. ۹.۹ درصد از این گروه نیاز به حمایت تنفسی پیدا کرده و ۲۴.۶ درصدشان یک بار یا بیشتر به بیمارستان مراجعه کرده بودند.
🔹خوشه ۶: علائم شاخص زجر تنفسی از جمله شروع زودرس تنگی نفس و درد قفسه سینه به همراه گیجی، خستگی و علائم گوارشی. تقریبا ۲۰ درصد این گروه نیاز به حمایت تنفسی و ۴۵.۵ درصدشان مراجعه بیمارستانی داشتند. اما این گروه از همه گروه‌های دیگر کوچکتر و شامل ۱۶۷ بیمار می‌شدند.