به گزارش خبرنگاری شیز پرس و به نقل از خبرگزاری ایسنا🔸تولید کیت‌هایی که در ۱۰ دقیقه کرونا را تشخیص می‌دهند ▫️ رئیس‌ آزمایشگاه نانوزیستی سنگاپور از توسعه نوعی کیت تشخصی کرونا خبر داد که این کیت دقیق‌تر از تست‌های آنتی‌ژن و آنتی‌بادی است و در مدت زمان ۱۰ دقیقه بیماری را تشخیص می‌دهد، البته هنوز […]

به گزارش خبرنگاری شیز پرس و به نقل از خبرگزاری ایسنا
🔸تولید کیت‌هایی که در ۱۰ دقیقه کرونا را تشخیص می‌دهند

▫️ رئیس‌ آزمایشگاه نانوزیستی سنگاپور از توسعه نوعی کیت تشخصی کرونا خبر داد که این کیت دقیق‌تر از تست‌های آنتی‌ژن و آنتی‌بادی است و در مدت زمان ۱۰ دقیقه بیماری را تشخیص می‌دهد، البته هنوز این کیت‌ها تجاری‌سازی نشده‌اند و نیاز به طی مراحل تایید فنی مقامات بهداشتی است.